Organizacja
Żłobek czynny w godz. 6.00 - 17.00.

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu jest jednostką budżetową Gminy Miasto Zgierz świadczącym usługi w zakresie profilaktyki, edukacji i opieki nad dziećmi w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3.


Aktualności

Komunikat z dnia 18 maja 2020 r.

Ponowne uruchomienie żłobka

Szanowni Państwo,
po analizie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz stopnia przygotowania żłobka, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorem placówki  podjął decyzję o ponownym otwarciu Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu z dniem 25 maja 2020 r. 

Ze względów organizacyjnych i sanitarnych żłobek zapewnia 36 miejsc i liczba ta może ulec zmianie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup, w pierwszej kolejności z usług żłobka mogą skorzystać tylko dzieci rodziców czynnych zawodowo.  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego  i podpisanego  oświadczenia (zgodnego ze wzorem obowiązującym w placówce),  przesłanego na adres e-mail  żłobka: [email protected] lub dostarczonego osobiście najpóźniej do 21 maja 2020 r. do godz. 14.00.  W przypadku większej ilości dzieci chętnych do placówki niż dostępnych miejsc, rodzice będą zobowiązani dostarczyć dyrektorowi aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy.

O kolejnych zmianach w ilości dostępnych miejsc będziecie Państwo informowani z tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub drogą e-mail.

Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Zasadami  bezpieczeństwa obowiązującymi  w żłobku,  w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem  wystąpieniu COVID-19 oraz innym chorobom zakaźnym (potwierdzenie zapoznania się z zasadami należy dostarczyć  dyrektorowi).

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Oświadczenie rodzica2020-05-18 12:22 23.07 KB 
dokument Zasady dla rodziców2020-05-18 12:22 13.01 KB 

Ilość odsłon: 4455
Dokument wytworzył(a): Anna Kruczek
Wprowadził(a): Anna Kruczek
Data publikacji: 2011-06-28 14:54
Ostatnia zmiana: 2020-05-18 14:02
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie.

Rejestr zmian - (10)
Data: 2020-05-18 14:02Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2020-05-18 12:59Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2020-05-18 12:57Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2020-05-18 12:47Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2020-05-18 12:44Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2020-05-18 12:27Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2020-05-18 12:22Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2012-06-01 10:41Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Przeniesienie informacji do innego działu.
Data: 2012-01-11 09:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji i karty zgłoszenia.
Data: 2011-12-28 09:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana opisu.
Data: 2011-06-28 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator