Nabór na głównego księgowego (rozstrzygnięty)

Protokół  naboru na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu

 

Protokół  z przeprowadzonego  naboru na stanowisko  urzędnicze  w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu

 

1.Przeprowadzono nabór na stanowisko  główny księgowy – 0,5 etatu.

2.Do naboru zgłosił się 1  kandydat.

3.Wymogi formalne spełnił 1 kandydat.

4.Wymogi merytoryczne spełnił 1 kandydat.

5.Bardzo dobry wynik w konkursie osiągnęła:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1.

 

 

Anna Brzozowska

 

Zgierz

 

6.Do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrano Panią  Annę Brzozowską.

7.Zastosowano następujące metody i techniki wyboru:

a)    rozmowa kwalifikacyjna,

b)    ustne sprawdzenie wiadomości,

c)    głosowanie.

8.Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez Panią Annę Brzozowska odpowiada oczekiwaniom Komisji.

9.Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

1)    Dyrektor Anna Kruczek – Przewodnicząca Komisji,

2)    Wioleta Włodarczyk– członek Komisji,

3)    Jolanta Świderska – członek Komisji

 

Protokół sporządził:                                                                      

                                                                                             Podpisy członków Komisji:

Zgierz, dn. 28.07.2014 r.


Ilość odsłon: 728
Dokument wytworzył(a): Anna Kruczek
Wprowadził(a): Anna Kruczek
Data publikacji: 2014-07-29 15:15
Ostatnia zmiana: 2014-07-29 15:15
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie artykułu

Rejestr zmian - (0)
Data: 2014-07-29 15:15Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Dodanie artykułu
separator