Kontrole zewnętrzne

przeprowadzone w 2009 r.:

 • II. 2009 r. - ocena stanu sanitarno - higienicznego placówki - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu mgr Małgorzata Bieniarz   - dokumenty kontroli - załącznik nr 1

 • XII.2009 r. - ocena stanu sanitarno - higienicznego, sanitarno - technicznego, dokumentacji GHP/GMP i systemu HACCP - Starszy Instruktor Higieny PSSE w Zgierzu - Renata Karolewska - dokumenty kontroli - załącznik nr 2

przeprowadzone w 2010 r.:

 • I.2010 r. - ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego placówki - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu mgr Agnieszka Kowalska  - dokumenty kontroli - załącznik nr 3

 • IX - X.2010 r. - ocena prawidłowości procesu przekształcenia żłobka z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową - Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Zgierza mgr Bożenna Sztuk - dokumenty kontroli - załącznik nr 4

przeprowadzone w 2011 r.:

 • IV.2011 r. - ocena stanu sanitarnego żłobka i otoczenia - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu mgr Agnieszka Kowalska  - dokumenty kontroli - załącznik nr 5

 • X - XI.2011 r. - kontrola prawidłowości ewidencji finansowo - księgowej, kontrola wynagrodzeń osobowych - Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Zgierza mgr Bożenna Sztuk  - dokumenty kontroli - załącznik nr 6

 • XII.2011 r.  - warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im. "Koziołka Matołka" w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła mgr Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza  - dokumenty kontroli - załącznik nr 7

przeprowadzone w 2012 r.:

 • IV.2012 r.  - ocena stanu sanitarnego żłobka. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokumenty kontroli - załącznik nr 8

 • XII.2012 r. - warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im. "Koziołka Matołka" w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła mgr Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza  - dokumenty kontroli - załącznik nr 9

 • XII.2012 r. - ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego, warunki przechowywania żywności, dokumentacja GHP,GMP i HACCP. Kontrolę przeprowadziła Małgorzata Skupień - Starszy Inspektor Higieny PSSE w Zgierzu  - dokumenty kontroli - załącznik nr 11

przeprowadzone w 2013 r.:

 • IV.2013 r.  - ocena stanu sanitarnego żłobka. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokumenty kontroli - załącznik nr 10

 • XII.2013 r. - kontrola sanitarna - interwencyjna. Kontrolę przeprowadziła Małgorzata Skupień - Starszy Inspektor Higieny PSSE w Zgierzu  - dokumenty kontroli - załącznik nr 12

 • XII.2013 r. - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży  Urzędu Miasta Zgierza - dokument kontroli - załącznik nr 13

przeprowadzone w 2014 r.:

 • IV.2014 r. - ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 14

 • XII.2014 r. - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży  Urzędu Miasta Zgierza - dokument kontroli - załącznik nr 15

przeprowadzone w 2015 r.:

 • VIII.2015 r. - kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu miasta w roku 2014 i 2015; kontrola poprawności ewidencji finansowo - księgowej; kontrola wynagrodzeń osobowych. Kontrolę przeprowadził audytor wewnętrzny Urzędu Miasta Zgierza - Pani Bożenna Sztuk - załącznik nr 16

 • XII.2015 r. - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im.Koziołka Matołka w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza - dokument kontroli - załącznik nr 17

przeprowadzone w 2016 r.:

 • I.2016 r. - ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 18

 • V.2016 r.  - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość  opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.Kontrolę przeprowadził Rafał Darnowski - Inspektor Kontroli ZUS - dokument kontroli - załącznik nr 19

 • XII.2016 r. - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im.Koziołka Matołka w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza - dokument kontroli - załącznik nr 20

przeprowadzone w 2017 r.:

 • II.2017 r. - ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 21

 • XII.2017 r. - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im.Koziołka Matołka w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła Jolanta Świderska - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza - dokument kontroli - załącznik nr 22

przeprowadzone w 2018 r.:

 • III.2018 r. -  ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Starszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 23

 • III.2018 r.: - ocena stanu  sanitarno - higienicznego pomieszczeń, warunków przygotowywania posiłków, warunków przechowywania środków spożywczych, dokumentacji GHP/GMP i zasad systemu HACCP. Kontrolę przeprowadziły: Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu Dorota Pabjańczyk i Młodszy Asystent PSSE w Zgierzu mgr Martyna Staniewska - dokument kontroli - załącznik nr 24

 • XII.2018 r. - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Miejskim Żłobku im.Koziołka Matołka w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziły mgr Renata Malinowska-Koralewska - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza  oraz mgr Marika Przełomska - Inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - dokument kontroli - załącznik nr 25

przeprowadzone w 2019 r.:

 • III.2019 r. -  ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Starszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 26

 • III.2019 r. - ocena stanu sanitarno - higienicznego i techn. urządzeń, sprzętu,pomieszczeń, dokumentacji GHP/GMP, HACCP  Kontrolę przeprowadziły Starszy Asystent PSSE mgr Magdalena Bratek oraz  Asystent  PSSE mgr Magdalena Dziadowiec  - dokument kontroli  - załącznik nr 27   

 • XII.2019 r. -  kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Miejskim Żłobku im.Koziołka Matołka w Zgierzu. Kontrolę przeprowadziła Angelika Dudkiewicz - Podinspektor Wydziału Zdrowia , Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Zgierza   - dokument kontroli - załącznik nr 28

przeprowadzone w 2020 r.:

 • I.2020 r. - ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Starszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 29

przeprowadzone w 2021 r.:

 • VI.2021 r. - ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Starszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 30

 • VIII - IX.2021 r. - prawidłowość i rzetelność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ZUS i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych - dokument kontroli - załącznik nr 31

 • XII.2021 - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Miejskim Żłobku im.Koziołka Matołka w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 32
przeprowadzone w 2022 r.:
 • IV.2022 r. - ocena stanu sanitarnego placówki. Kontrolę przeprowadziła mgr Agnieszka Kowalska - Starszy Asystent PSSE w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 33
 • IV.2022 r. -  ocena stanu sanitarno - higienicznego i techn. urządzeń, sprzętu,pomieszczeń, dokumentacji GHP/GMP, HACCP  - dokument kontroli  - załącznik nr 35  
 • XII.2022 r. - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku im.Koziołka Matołka w Zgierzu - dokument kontroli - załącznik nr 34
przeprowadzone w 2023 r.:
 • II.2023 r. - ocena stanu sanitarnego placówki - dokument kontroli - załącznik nr 36


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Załącznik nr 12012-05-16 15:01 4235.18 KB 
dokument Załącznik nr 22012-05-16 15:06 9412.7 KB 
dokument Załącznik nr 32012-05-16 15:06 3868.06 KB 
dokument Załącznik nr 42012-05-16 15:06 7919.59 KB 
dokument Załącznik nr 52012-05-16 15:06 4449.13 KB 
dokument Załącznik nr 62012-05-16 15:06 6876.03 KB 
dokument Załącznik nr 72012-05-16 15:06 3376.87 KB 
dokument Załącznik nr 82012-05-16 15:06 5040.66 KB 
dokument Załącznik nr 92013-05-10 11:10 2696.07 KB 
dokument Załącznik nr 102013-05-10 11:10 3693.95 KB 
dokument Załącznik nr 112014-02-04 11:01 5730.57 KB 
dokument Załącznik nr 122014-02-04 13:19 5810.13 KB 
dokument Załącznik nr 132014-02-04 13:19 2624.64 KB 
dokument Załącznik nr 142014-04-03 11:24 3618.85 KB 
dokument Załącznik nr 152015-01-15 15:18 3111.07 KB 
dokument Załącznik nr 162015-09-11 13:13 12376.7 KB 
dokument Załącznik nr 172015-12-21 11:04 3078.97 KB 
dokument Załącznik nr 182016-02-02 14:41 3312.04 KB 
dokument załącznik nr 192016-06-13 10:59 9583 KB 
dokument Załącznik nr 202016-12-08 15:03 3381.96 KB 
dokument Załącznik nr 212017-03-28 14:05 2501.42 KB 
dokument Załącznik nr 222017-12-15 11:10 3383.24 KB 
dokument Załącznik nr 232018-03-09 14:21 2555.05 KB 
dokument Załącznik nr 242018-04-13 12:51 7235.84 KB 
dokument Załącznik nr 252019-04-10 12:32 3428.4 KB 
dokument Załącznik nr 262019-04-10 12:32 2539.95 KB 
dokument Załącznik nr 272019-04-10 12:32 4840.68 KB 
dokument Załącznik nr 282020-02-21 13:11 3345.34 KB 
dokument Załącznik nr 292020-02-21 13:11 2502.47 KB 
dokument Załącznik nr 302021-09-20 14:18 3577.58 KB 
dokument Załącznik nr 312021-09-20 14:18 7481.72 KB 
dokument Załącznik nr 322022-02-18 13:36 4061.76 KB 
dokument załącznik nr 332022-12-22 15:13 370.86 KB 
dokument załącznik nr 342022-12-22 15:13 3855.12 KB 
dokument Załącznik nr 352023-02-07 14:52 2459.82 KB 
dokument Załącznik nr 362023-02-07 14:55 1159.23 KB 

Ilość odsłon: 1596
Dokument wytworzył(a): Anna Kruczek
Wprowadził(a): Anna Kruczek
Data publikacji: 2015-09-11 13:13
Ostatnia zmiana: 2023-02-07 14:55
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja danych

Rejestr zmian - (18)
Data: 2023-02-07 14:55Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2023-02-07 14:52Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2022-12-22 15:13Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2022-02-18 13:36Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2021-12-09 11:29Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Zmiana czcionki
Data: 2021-12-09 11:22Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Zmiana czcionki
Data: 2021-09-20 14:18Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2020-02-21 13:11Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2019-04-10 12:32Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2018-04-13 12:51Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2018-03-09 14:21Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2017-12-15 11:10Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2017-03-28 14:05Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2016-12-08 15:03Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2016-06-13 10:59Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Udostępnienie danych
Data: 2016-02-02 14:41Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2015-12-21 11:04Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2015-09-11 14:34Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Przeniesienie i połączenie artykułów pn. Kontrole zewnętrzne.
Data: 2015-09-11 13:13Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Aktualizacja danych
separator